МЕРИБЕЛ ХАУС ЕООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.089-5396-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, съфинансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Обща цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Обща стойност на проекта: 50 000 лв., от които 100 % европейско и 0 % национално съфинансиране.
Очаквани резултати: Преодоляване недостига на средства и/или липсата на ликвидност на предприятието, настъпили в резултат от епидемичния взрив от   COVID-19;
Период на изпълнение: 26.08.2021 г. – 26.11.2021 г. 

Leave a comment