V МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ “ЗЛАТЕН ПРАХ” ЧЕЛОПЕЧ 2018г.

19.07.2018 г. до 22.07.2018 г. в парк „Корминеш

Leave a comment