Условия за съхранение и използване на личните данни

1. Събиране на информация

Ние събираме информация от вас, когато се регистрирате в нашия сайт, когато се вписвате в акаунта си, включвате се в конкурс и/или когато се дерегистрирате. Събраната информация включва вашето име, имейл адрес, телефон, адрес за доставка, дата на раждане, данни за издаване на фактура, както и информация за направените от вас поръчки в сайта на beershop-bg.com.

2. Използване на информацията

Всяка информация, която събираме от вас може да бъде използвана само и единствено за изпълнение на договорни отношения между вас и сайта beershop-bg.com за неопределен период от време като извършваме следните действия:

Персонализираме вашето преживяване и да отговорим на индивидуалните ви нужди
Да предоставим модифицирано рекламно съдържание
Да подобрим нашия уеб сайт
Да подобрим потребителската услуга и нуждите ви от поддръжка
Да се свържем с вас чрез имейл
Да проведем конкурс, промоция или проучване

3. Поверителност при извършване на електронна търговия

Ние сме единствените собственици на информацията събирана през този сайт. Личната ви идентификационна информация няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или предавана на която и да е друга компания, по каквато и да е причина, без вашето изрично съгласие, освен в обичайните случаи, когато е нужно да се изпълни заявка и/или трансакция, например за изпращане на поръчка.

4. Защита на информацията

Ние използваме различни защитни мерки, за да бъде вашата лична информация защитена. Използваме авангардни методи за криптиране да защитим важна потребителска информация, пренасяна онлайн. Само служители, които трябва да извършат специфично действие (например изготвяне на сметка или потребителска услуга) имат достъп до лична идентификационна информация. Компютрите/сървърите, използвани за съхраняване на лична идентификационна информация се държат в защитена среда. Използваме ли бисквитки? Да. Нашите бисквитки подобряват достъпа до нашия сайт и идентифицират редовните посетители. Освен това, нашите бисквитки подобряват преживяването на потребителите като проследяват и таргетират неговите/нейните интереси. Използването на бисквитки обаче, по никакъв начин не е свързано с каквато и да е лична идентификационна информация на нашия сайт.

5. Отписване от имейл абонамента

Ние използваме имейл адреса, който ни предоставяте с цел да ви изпращаме информация и обновления, свързани с нашият сайт. Ако, в който и да е момент, решите, че искате да се отпишете от имейл абонамента и не желаете да получавате повече имейли в бъдеще, ви молим да ни информирайте за да можем да премахнем мейла ви от нашия бюлетин.

6. Изтриване на информация

Във всеки момент по ваше желание се ангажираме да изтрием клиентската информация, която ви идентифицира като клиент, в това число информацията вашето име, имейл адрес, телефон, адрес за доставка, дата на раждане, данни за издаване на фактура, както и всяка информация, която да ви свързва с направените от вас поръчки в сайта на beershop-bg.com. Ако желаете да изтрием личните ви данни (име, мейл адрес, телефонен номер, адрес за доставка на поръчки) е необходимо да ни пишете на мейл адрес info@BEERSHOP-BG.COM , където в свободен текст конкретно и ясно да опишете желанието ви да изтрием вашите лични данни (име, мейл адрес, телефонен номер, адрес за доставка на поръчки).

7. Разкриване пред трети страни

Компанията, която обработва личните ви данни е МЕРИБЕЛ ХАУС ЕООД, като компанията ни под никаква форма и пред никакъв предлог не разкрива информация за вашите лични данни и вашите поръчки към трети лица, освен когато това не е свързано с изпълнение на ваша поръчка или е сме задължени да разкрием тази информацията от държавен орган или съответния компетентен съд. Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин трансферираме вашата лична идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт или ръководят нашия бизнес, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност.

8. Вашите права

С използването на сайта на beershop-bg.com вие имате следните права:

право на ограничаване на обработка на личните ви данни
право на преносимост на личните ви данните (само след изпратен от вас мейл с конкретно искане за това до мейл адрес info@BEERSHOP-BG.COM )
право на корекция на личните ви данни, което е възможно да коригирате в „Лична информация“.
право на изтриване на личните ви данни (само след изпратен от вас мейл с конкретно искане за това до мейл адрес info@BEERSHOP-BG.COM )

Цитираните права по в настоящата точка могат да бъдат ползвани от вас след изпратен от вас мейл с конкретно искане за това или инструкции как да се справите и самостоятелно до мейл адрес info@BEERSHOP-BG.COM Можете да се свържете с наш служител на тел. 0888 62 72 44

9. Съгласие

С използването на сайта beershop-bg.com, вие се съгласявате с нашата политика на поверителност и политиката ни за защита на личните ви данни.

Back to Top