Производители

Гайда

Информационен email

Доставчици

Няма доставчици

Специални бири

В тази категория има 37 на брой продукта
Специални бири

Към тази категория се отнасят необичайните по състав, технология и обединяващи белези видове бира, а също така и...

Повече

Подкатегория

 • Безалкохолни бири
 • Трапистки бири

  В света има общо 174 трапистки абатства, като само около десет от тях (броят им се мени) произвеждат трапистка бира и имат право да поставят върху етикетите на своите бири логото „Автентичен трапистки продукт“, което обозначава спазването на стандартите на „Международната трапистка асоциация". По отношение на трапистките бири, критерии за присъждане на логото "Автентичен трапистки продукт" от страна на Ватикана са : 1. Бирата трябва да бъде произведена в рамките на стените на трапистки манастир, или от самите монаси или под техен надзор. 2. Пивоварната трябва да бъде от второстепенно значение за манастира и производството и търговията с нея трябва да се основават на практики,присъщи на монашески начин на живот. 3. Пивоварната не е предназначена да бъде търговско и комерсиално предприятие. Икономическата цел на пивоварна трябва да бъде насочена към помощ, а не към финансова печалба. Доходите от продажбите на бирата трябва да покриват разходите за живот на монасите и поддръжката на манастирските сгради и съоръжения. Остатъка от дохода трябва да е предназначен за благотворителност, за социална работа и помощ на нуждаещите се лица.

 • Плодови бири
 • Абатски бири
 • Крафт бири

  Крафт бирите /занаятчийско пиво/ се произвеждат в малки пивоварни, в които се набляга на високото качество на крайния продукт.

 • Пшенични бири

  Пшеничната бира е получила името си не защото се прави изцяло с пшеница. Пшеницата присъства в състава на пивната мъст и например в германските вайцен бири съставява преобладаващата и част -обикновено повече от 50%. В пшеничната бира се влагат и други съставки : ечемичен малц, хмел и други ароматни добавки, а при някои видове като ламбик - и вкусови добавки. Пшеничната бира с някои редки изключения, е от типа ейл - т.е. бира с висока (горна) ферментация.

 • Нестандартни вкусове

  За ценителите с усет за нови усещания, бири с особени вкусове и съставки.

 • Брандови бири
 • Безглутенова

продукти по страници

продукти по страници